TjommE met SommE

TjommE met SommE

TjommE met SommE ekstra wiskunde klasse in Wonderboom, Elarduspark, Tygerpoort, Monumentpark, Mayville, Lynnwood, Magalieskruin, Garsfontein en Constantiapark.

Soos met alles in die lewe, is ook hierdie ‘n PROSES. hoe vroeër TjommE met SommE die geleentheid kry om ‘n inset te lewer en hoe langer die ouer en kind bereid is om vas te byt met die program, hoe groter impak kan ons maak. Ouers wat hulle kinders jaar na jaar in ‘n NUWE program inskryf, maak droog. Daar moet kontinuïteit wees, dan kan mens vordering verwag.

Ons lei ons personeel deeglik op. Hulle is mense met ‘n passie vir wat hulle doen, ons kies hulle so. Hulle is lief is vir die kind en die vak. Hulle is mense wat ingekoop het in TjommE met SommE se manier van doen.

Ons is heeltemal gerat vir Engels-medium klasse. Alle werkkaarte is in beide tale ontwikkel en ons bied baie Engelse klasse aan. Ons is egter LIEF vir Afrikaans, ons moedertaal is vir ons MOOI en ons gebruik hom graag. Dit maak egter nie van jou ‘n beter boertjie as jy NIE kan Engels praat nie. Ons is heeltemal bekwaam en gemaklik in beide mediums.

Hier By TjommE met SommE is ons van opinie dat elke kind KAN: party sekerlik beter as ander, maar elke kind het die potensiaal om ‘n gemakliker greep op WISKUNDE te kry.

Voorskool: Grade 000; 00 en R
Grondslagfase: Grade 1, 2 en 3
Intermidiêre fase: Grade 4, 5, 6 en 7

Ekstra Wiskunde  Klasse

Verrykingsklasse
Die presteerders: vir die slimkoppe wat reeds BAIE goed presteer en ekstra stimulasie sal waardeer. (80%-; 90%ters) [Verrykingsklasse]. Vir die ouens wat reeds mal is oor die vak en graag bietjie ekstra blootstelling wil hê. Ons doen voorberieding vir Wiskunde olimpiades.

60%-70% Persenters
Die wat beter kan doen: vir die gemiddeldes vir wie ‘n klein bietjie ekstra moeite ‘n groot verskil kan maak.

Stoei
Die outjies wat dink Wiskunde is aaklig. Die wat beter kan doen en ‘n klein bietjie ekstra moeite ‘n groot verskil kan maak.

Kontakbesonderhede vir TjommE met SommE:

Website:
http://tjommemetsomme.co.za/

Facebook:
https://www.facebook.com/Tjomme-met-Somme-Chums-with-Sums-964066833648348/

Nalize Boshoff
084 400 9925