Submit ListingSubmit your listing for FREE on the Schoolkidz website.

Laerskool Elarduspark

Laerskool Elarduspark

Die Laerskool Elarduspark streef na die verwesenliking van die handhawing, beskerming en bevordering van Christelike onderwys en Christelike waardes met die erkenning en beskerming van vryheid van geloof, spraak en assosiasie. Afrikaans as die amptelike voertaal en onderrigmedium by Laerskool Elarduspark met ho√ę onderrig en akademiese standaarde asook buitekurrikul√™re aktiwiteite.

Naskoolsentrum
Elarduspark Naskoolsentrum streef daarna om veilige versorging vir u kind te bied, terwyl hy/sy huiswerk kan doen, aktiwiteite bywoon asook net ontspan.

Musieksentrum
Leerders kan vanaf Graad R by die musieksentrum inskryf. Daar word aanbeveel dat leerders in Graad R eers vir evaluering gebring word om te bepaal of hulle gereed is vir individuele lesse.

Kontak Besonderhede vir Laerskool Elarduspark:

Voorsitter
Ds H Herbst
hherbst@intekom.co.za

Graad R
Sekretaris
Me M Strydom
miekes@nashuaisp.co.za

Naskool
Tesourier
Prof B vd Poll
vdpolhm@unisa.ac.za

Skoolhoof
Mnr Toy Human

info@lardies.co.za

Tel:
012 345 1031

548 Albertonstraat
Elarduspark
0181